<optgroup id="6ooyq"><u id="6ooyq"></u></optgroup>
 • 起点教育 - 中小学教育资源免费下载平台

  初中数学北师大版九年级下册目录

  共有资源49个
  • 第一章 直角三角形的边角关系
   •     1 锐角三角函数
    •     2 30°45°60°角的三角函数值
    •     3 三角函数的计算
    •     4 解直角三角形
    •     5 三角函数的应用
    •     6 利用三角函数测高
     •     回顾与思考
      •     复习题
       • 第二章 二次函数
        •     1 二次函数
        •     2 二次函数的图象与性质
         •     3 确定二次函数的表达式
          •     4 二次函数的应用
           •     5 二次函数与一元二次方程
           •     回顾与思考
            •     复习题
             • 第三章 圆
              •     1 圆
              •     2 圆的对称性
              •     *3 垂径定理
               •     4 圆周角和圆心角的关系
                •     5 确定圆的条件
                •     6 直线和圆的位置关系
                •     *7 切线长定理
                 •     8 圆内接正多边形
                  •     9 弧长及扇形的面积
                  •     回顾与思考
                   •     复习题
                    • 综合与实践
                     •     视力的变化
                      • 综合与实践
                       •     哪种方式更合算
                       • 综合与实践
                        •     设计遮阳篷
                         • 复习题
                          其他年级
                          成人电影伦理片,噜噜啊,老鸭窝成人av在线视频,2249影院