<optgroup id="6ooyq"><u id="6ooyq"></u></optgroup>
 • 起点教育 - 中小学教育资源免费下载平台

  初中数学人教版九年级下册目录

  共有资源348个
  • 第二十六章 反比例函数
   •     26.1 反比例函数
    •         信息技术应用 探索反比例函数的性质
     •     26.2 实际问题与反比例函数
      •         阅读与思考 生活中的反比例关系
       •     数学活动
        •     小结
         •     复习题26
         • 第二十七章 相似
          •     27.1 图形的相似
          •     27.2 相似三角形
          •         观察与猜想 奇妙的分形图形
           •     27.3 位似
           •         信息技术应用 探索位似的性质
            •     数学活动
             •     小结
              •     复习题27
              • 第二十八章 锐角三角函数
              •     28.1 锐角三角函数
               •         阅读与思考 一张古老的“三角函数表”
                •     28.2 解直角三角形及其应用
                 •         阅读与思考 山坡的高度
                  •         解直角三角形
                  •     数学活动
                   •     小结
                    •     复习题28
                    • 第二十九章 投影与视图
                     •     29.1 投影
                     •     29.2 三视图
                     •         阅读与思考 视图的产生与应用
                      •     29.3 课题学习 制作立体模型
                       •     数学活动
                        •     小结
                         •     复习题29
                         • 总复习
                          • 中考复习资源
                          其他年级
                          成人电影伦理片,噜噜啊,老鸭窝成人av在线视频,2249影院