<optgroup id="6ooyq"><u id="6ooyq"></u></optgroup>
 • 起点教育 - 中小学教育资源免费下载平台

  初中数学人教版八年级下册目录

  共有资源434个
  •     单元练习
  •     期中练习
  •     期末练习
  • 第十六章 二次根式
  •     16.1 二次根式
   •     16.2 二次根式的乘除
   •     16.3 二次根式的加减
   •         阅读与思考 海伦—秦九韶公式
    •     数学活动
     •     小结
      •     复习题16
      • 第十七章 勾股定理
      •     17.1 勾股定理
       •         阅读与思考 勾股定理的证明
        •     17.2 勾股定理的逆定理
        •         阅读与思考 赛马大定理
         •     数学活动
          •     小结
           •     复习题17
           • 第十八章 平行四边形
           •     18.1 平行四边形
            •     18.2 特殊的平行四边形
            •         实验与探究 丰富多彩的正方形
             •     数学活动
              •     小结
               •     复习题18
               • 第十九章 一次函数
               •     19.1 函数
               •         阅读与思考 科学家如何测算岩石的年龄
                •     19.2 一次函数
                 •         信息技术应用 用计算机画函数图象
                  •     19.3 课题学习 选择方案
                   •     数学活动
                    •     小结
                     •     复习题19
                     • 第二十章 数据的分析
                      •     20.1 数据的集中趋势
                      •     20.2 数据的波动程度
                      •         阅读与思考 数据波动程度的几种度量
                       •     20.3 课题学习 体质健康测试中的数据分析
                        •     数学活动
                         •     小结
                          •     复习题20
                          • 总复习
                           其他年级
                           成人电影伦理片,噜噜啊,老鸭窝成人av在线视频,2249影院